Regulamin

Witamy w naszym regulaminie!

Ochrona Twoich praw to nasz priorytet. Dokument, który masz przed sobą, został stworzony w celu zapewnienia Ci klarownych wytycznych oraz pewności co do procesów związanych z Twoimi zakupami. Znajdziesz tu informacje dotyczące składania zamówień, dostępnych form płatności, zasad zawierania umów oraz szczegółowy opis procedury odstąpienia od umowy w kontekście nabytych produktów.

Naszym celem jest, abyś czuł się pewnie i komfortowo w trakcie korzystania z naszych usług. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu ograniczania ani wykluczania Twoich praw, które przysługują Ci jako konsumentowi zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie potencjalne niejasności interpretujemy w sposób korzystny dla Ciebie.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego korzystania z naszych usług!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy jest prowadzony przez Kampanię Bezpieczny Maluch jako MCE Sp. z o.o., z siedzibą w Krzakach Czaplinkowskich, pod adresem ul. Wrzosowa 22A, 05-530 Krzaki Czaplinkowskie, spółką ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000819241, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Piaseczna w m.st. w Warszawie, ul. al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1231458573, REGON  385090393
 2. W przypadku wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem Sklepu, prosimy o kontakt pod adresem email: kontakt@bezpiecznymaluch.pl
 3. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także określa prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 4. Poprzez Sklep, Sprzedawca umożliwia Kupującemu zawarcie umowy dotyczącej dostarczenia treści cyfrowych, takich jak kursy online, e-booki oraz inne produkty elektroniczne. Sprzedawca oferuje również usługi dostarczane drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.
 5. Kupujący zobowiązuje się w szczególności do nieumieszczania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich). Ponadto Kupujący zobowiązuje się do korzystania z Sklepu internetowego w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, w tym poprzez stosowanie odpowiedniego oprogramowania i urządzeń.
 6. Wszystkie podane na stronach Sklepu ceny produktów są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania sporadycznych konkursów i promocji, których warunki zawsze będą zamieszczone na stronie internetowej Sklepu.

DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

W celu wyjaśnienia terminologii używanej w niniejszym Regulaminie, poniższe pojęcia mają następujące znaczenia:

 1. Formularz rejestracji: Formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Jego skuteczne wypełnienie pozwala na założenie konta w Sklepie.
 2. Formularz zamówienia: Usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej Sklepu, umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, takich jak sposób płatności i dostawy.
 3. Klient/Kupujący/Użytkownik: Obejmuje Konsumentów, przedsiębiorców, osoby prawne oraz inne osoby, które dokonują zakupów w Sklepie.
 4. Przedsiębiorca: Obejmuje Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, chyba że umowa nie ma charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu ich działalności.
 5. Konsument: Osoba będąca konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta: Od 1 stycznia 2021 r. niektóre przepisy dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, chyba że umowa nie ma charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu działalności.
 7. Konto: Usługa elektroniczna, indywidualnie oznaczona nazwą użytkownika (loginem) i hasłem, przechowująca informacje o Tobie oraz historię Twoich zamówień w Sklepie internetowym.
 8. Produkt: Towar prezentowany w Sklepie internetowym, z opisem dostępnym przy każdym z produktów.
 9. Rejestracja: Procedura tworzenia konta w Sklepie.
 10. Sklep: Sklep internetowy, z którego korzystasz i dokonujesz zakupów.
 11. Usługa elektroniczna: Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Umowa sprzedaży: Umowa zawierana między Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep internetowy, dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie.
 13. Zamówienie: Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Aby dokonać zakupu i korzystać z nabytych Produktów, nie jest wymagane posiadanie przez Kupującego zaawansowanego sprzętu komputerowego ani specjalistycznych urządzeń elektronicznych. Minimalne warunki pozwalające na skorzystanie ze Sklepu to: 
  1. dostęp do urządzenia połączonego z internetem, 
  2. zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, 
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
  4. oprogramowanie do obsługi plików w formacie PDF.
 2. W sytuacji, gdy Użytkownik napotka trudności z otwarciem pliku zawierającego zakupiony materiał, prosimy o skontaktowanie się z Sprzedawcą za pomocą podanego na stronie internetowej adresu e-mail.
 3. Zakazuje się Klientowi używania kont innych klientów oraz udostępniania swojego konta osobom trzecim. Klient jest zobowiązany do podawania dokładnych informacji zgodnych z rzeczywistością. Nieakceptowane jest dostarczanie treści niezgodnych z prawem.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i normami społecznymi, zachowując poszanowanie dla praw autorskich, własności intelektualnej oraz praw osobistych zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich.
 5. W przypadku problemów z działaniem strony internetowej Sklepu, Klient ma możliwość skorzystania z pomocy technicznej poprzez przesłanie zapytania na wskazany adres e-mail.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Poprzez Sklep, Sprzedawca oferuje Kupującemu usługi świadczone drogą elektroniczną. W ramach Sklepu udostępniane są następujące usługi elektroniczne: Formularz zamówienia oraz Newsletter (otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości wysyłanych na wskazany przez Klienta adres e-mail).
 2. Formularz zamówienia: Skorzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Klient dodaje pierwszy Produkt do koszyka elektronicznego w Sklepie internetowym.
 3. Złożenie Zamówienia ma miejsce po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków: wypełnieniu Formularza zamówienia i naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoważnego przycisku na stronie Sklepu.
 4. Klient ma możliwość zgłaszania reklamacji związanych z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, a także dokładnie opisać napotkane problemy.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 6. Jeśli Kupujący zdecyduje się na zapis do newslettera, Sprzedawca również świadczy usługę drogą elektroniczną, polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach oraz bieżących promocjach. Dołączenie do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza subskrypcji lub zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w procesie składania zamówienia. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk rezygnacji widoczny w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub zgłaszając tę prośbę do Sprzedawcy.
 7. Wszystkie świadczone usługi są nieodpłatne i dostarczane drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.

ZAWIERANIE UMÓW

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Kupujący ma możliwość składania zamówień jako niezarejestrowany użytkownik, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 3. W Formularzu zamówienia konieczne jest udostępnienie danych niezbędnych do przetworzenia zamówienia, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacje potrzebne do wystawienia faktury VAT.
 4. Proces składania zamówienia obejmuje dodanie produktu do koszyka.
 5. Po dodaniu produktów do koszyka, Klient może zweryfikować zawartość, usunąć produkty lub wprowadzić zmiany. Na tym etapie Klient ma możliwość kontynuowania zakupów lub przejścia do finalizacji zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 6. Po wyborze metody płatności i przedstawieniu Klientowi łącznej kwoty zamówienia brutto, Klient potwierdza zamówienie, klikając przycisk oznaczony słowami „Kupuję i płacę” lub równoważny.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie regulaminu, z którym Kupujący powinien zapoznać się wcześniej.
 8. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych zostaje potwierdzone na ekranie podsumowaniem zamówienia. W przypadku płatności online, taki sam komunikat zawierający numer zamówienia jest również wysyłany na podany adres e-mail Klienta.
 9. Płatność za zamówienie powinna zostać dokonana niezwłocznie po jego złożeniu.
 10. Ze względu na możliwość zamawiania produktów elektronicznych poprzez Sklep internetowy, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o dostarczenie treści cyfrowych – dotyczy to zwłaszcza zamówień na produkty elektroniczne, takie jak kursy online.
 11. W momencie skutecznej płatności zawierana jest umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu elektronicznego między Użytkownikiem a Sprzedawcą. Klientowi zostaje wyświetlona strona potwierdzająca zakup.
 12. Dla zamówień fizycznych, oświadczenie ofertowe wysyłane elektronicznie na adres Kupującego stanowi akceptację oferty Sprzedawcy, co równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży.
 13. W przypadku zamówień obejmujących zarówno produkty fizyczne, jak i elektroniczne, dochodzi do zawarcia kilku umów o określonym charakterze związanych z przedmiotem zamówienia.
 14. W celu ochrony bezpieczeństwa Kupującego i danych przekazywanych podczas korzystania ze Sklepu, Sprzedawca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 15. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie sprawnego działania Sklepu. W przypadku wszelkich nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy.

PRODUKTY CYFROWE

 1. Charakterystyka Produktu Cyfrowego:
  1. Produkt cyfrowy odnosi się do treści cyfrowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. W ramach umowy zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci nabywanego produktu.
 2. Dostarczenie Produktu Cyfrowego:
  1. Zakupiony przez Kupującego produkt cyfrowy jest dostępny bezpośrednio na stronie zakupu. Dodatkowo, Kupujący może otrzymać wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, umożliwiającym dostęp do zakupionego produktu.
  2. Wysłanie wiadomości, jak opisano powyżej, oznacza pełne dostarczenie treści cyfrowej, której dotyczy zamówienie.
  3. Termin Dostawy Jeśli w opisie produktu na stronie Sklepu podano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 3. Pomoc Techniczna i Ograniczenia:
  1. Sprzedawca nie świadczy dodatkowej pomocy technicznej dla Kupującego przy korzystaniu z produktu cyfrowego.
  2. Zabrania się Kupującemu udostępniania produktu cyfrowego lub danych związanych z jego kontem innym podmiotom.
 4. Ograniczenia w Wykorzystaniu Zakupionego Produktu:
  1. Zakupiony produkt cyfrowy jest przeznaczony do wyłącznie osobistego użytku Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Kupujący nie może odsprzedawać, dystrybuować lub prowadzić sprzedaży handlowej zakupionego produktu.

Warunki Licencyjne dla Zakupionych Produktów

a) Kupujący ma obowiązek przestrzegać warunków niniejszej licencji.

b) Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych produktów wyłącznie na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

c) Zabrania się Kupującemu udostępniania produktów lub danych związanych z kontem innym podmiotom.

d) Zakupiony produkt nie może być odsprzedawany ani dystrybuowany w celach handlowych.

Ograniczenia Licencji. 

Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do: 

a) trwałego lub czasowego kopiowania produktu w całości lub części w celach innych niż własne użytkowanie, 

b) wprowadzania jakichkolwiek zmian w produkcie, zarówno w częściach, jak i w całości, 

c) odpłatnego rozpowszechniania produktu za pomocą dowolnych środków i w dowolnej formie, 

d) nieodpłatnego rozpowszechniania produktu za pomocą dowolnych środków i w dowolnej formie.

METODY PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia w Sklepie.
 2. Dostępne Metody Płatności Metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Sklepu i dostępne dla Kupującego podczas procesu składania zamówienia. Obejmują:
  1. Przelew onlinePłatność BLIK

Finalizacja Płatności

 1. Po wyborze formy płatności i kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub równoważnego), Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do okna płatności obsługiwanego przez zewnętrznego dostawcę, aby dokonać płatności za zamówienie.
 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

Potwierdzenie Płatności

Po udanej płatności, Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający dokonanie płatności, który będzie załączony do wiadomości.

Odpowiedzialność za wadliwy produkt

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować Sprzedawcę o fakcie wady oraz określić roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.

Składanie Reklamacji

 1. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w Regulaminie. Skontaktować się ze Sprzedawcą można za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, choć preferowaną formą jest kontakt elektroniczny.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.

Rozpatrzenie Reklamacji

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Kupującego o wyniku w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.
 2. Aby ułatwić proces reklamacyjny, Kupujący powinien podać istotne informacje i okoliczności związane z reklamacją oraz swoje dane kontaktowe.

Uzupełnianie Reklamacji

Jeśli reklamacja jest niekompletna, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia przed dalszym rozpoznaniem.

Informacje Dodatkowe

 1. Więcej informacji o prawach Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 2. Jeśli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie w Przypadku Dostarczenia Treści Cyfrowej przed Upływem Terminu. 
 2. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Warunki Odstąpienia od Umowy.

a) Jeśli powyższa sytuacja nie ma zastosowania, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy zgodnie z poniższymi warunkami.

b) Odstąpienie od umowy wymaga poinformowania Sprzedawcy o tej decyzji poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie to może zostać przesłane tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną.

3. Formularz Odstąpienia od Umowy.

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Niemniej jednak, niezastosowanie się do formularza nie wpływa na ważność odstąpienia od umowy. 

4. Termin Odstąpienia.

Wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy o zamiarze odstąpienia od umowy przed upływem określonego terminu.

5. Zwrot Płatności. 

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszelkie otrzymane płatności.

6. Metody Zwrotu Płatności.

Zwrot płatności następuje w tych samych sposobach płatności, które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta użył w pierwotnej transakcji, o ile inna metoda nie zostanie wyraźnie wskazana.

7. Brak Opłat za Zwrot Płatności.

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych opłat związanych z formą zwrotu płatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych Osobowych

Administrator danych osobowych Kupującego to Sprzedawca.

2. Przetwarzanie Danych Osobowych 

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celach obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ochrony, dochodzenia lub ustalania roszczeń związanych z umowami sprzedaży zawieranymi za pośrednictwem Sklepu.

3. Polityka Prywatności 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

4. Zagrożenia Związane z Usługami Elektronicznymi 

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną niesie ryzyko pozyskania i modyfikacji danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, w tym programy antywirusowe, bezpieczne skrzynki poczty elektronicznej oraz inne mechanizmy zabezpieczające korzystanie z publicznej sieci Internet.

5. Ostrzeżenie o Hasłach 

Informujemy, że Sprzedawca nigdy nie prosi Klienta o udostępnienie hasła w żadnej formie.

POZASĄDOWE METODY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I ROSZCZEŃ

 1. Mediacja jako możliwość rozstrzygania sporów. 

Sprzedawca akceptuje możliwość rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z transakcji za pomocą postępowania mediacyjnego. Konkretne szczegóły będą ustalone przez strony konfliktu.

Rozstrzyganie Sporów w Sądach Powszechnych. 
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą podlegały rozpatrzeniu przez sądy powszechne, a prawo właściwe jest prawem polskim.

Pozasądowe rozstrzyganie reklamacji i roszczeń. 

a)Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegóły dostępu do tych procedur można znaleźć w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, zajmujących się ochroną konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także na adresach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
b) Platforma ODR Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany w Ofertach, Promocjach i Cenach 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania, zmiany lub wycofywania ofert, promocji oraz zmiany cen produktów w Sklepie. Prawa nabyte przez Kupującego przed zmianą pozostaną nienaruszone, w szczególności warunki umów zawartych przed zmianą.

2. Zmiany w Regulaminie 

Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie znajdzie wersja Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia umowy.

3. Obowiązywanie Regulaminu 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.

4. Podstawa Prawna 

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie polskiego prawa. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, obowiązują przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i innych regulacji obowiązujących na terenie Polski.

5. Ochrona Praw Konsumentów 

Postanowienia Regulaminu nie wpływają na możliwość korzystania z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony praw konsumentów.

6. Prawa Autorskie i Naruszenia Warunków Licencji 

Postanowienia Regulaminu nie ograniczają możliwości podejmowania środków prawnych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa w przypadku naruszenia warunków licencji oraz praw autorskich.