Regulamin Warsztatów Bezpieczny Maluch

KAMPANIA BEZPIECZNY MALUCH

Regulamin Warsztatów Bezpieczny Maluch

Organizatorem wydarzeń Kampanii Bezpieczny Maluch jest Mobilne Centrum Edukacji MCE Sp. z o.o. NIP:  123 14 58 573 REGON: 385090393 KRS: 0000819241 zwanego dalej Organizatorem.

1. Treści na Warsztatach są kierowane przyszłych rodziców oraz dla rodziców dzieci od 0-5 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest potwierdzenie e-mailowe wysłane przez Organizatora.

3. Potwierdzenie otrzymuje się po dokonaniu rejestracji w formularzu zapisów i wyrażeniu zgód marketingowych oraz polityki prywatności niezbędnych do realizacji zapisów i obsługi wydarzenia.

4. Rejestracja obrazu i dźwięku oraz udostępnianie materiałów video lub zdjęć / zrzutów obrazu z Warsztatów bez zgody Organizatora jest zabroniona.

5. Organizator ma prawo ze względów technicznych wprowadzić zmiany w programie warsztatów.

6. Organizator ma prawo do wykluczenia z wydarzenia osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

7. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

8. Przebieg zajęć może być dokumentowany w celach promocyjnych. W takim przypadku Organizator poinformuje o fakcie przed rozpoczęciem spotkania.

9. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku (w tym sylwetki, głosu) i wypowiedzi w fotograficznych, filmowych materiałach „making of” z wydarzeń kampanii Bezpieczny Maluch. Powyższe zezwolenie jest udzielane nieodpłatnie. Uczestnik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na udzielanie wizerunku, chyba, że objęte jest to specjalnym porozumieniem sygnowanym indywidualnie.

10. Materiały „making of” mogą być publikowane w Internecie (np. media społecznościowe, newslettery) i w materiałach marketingowych przez MCE sp. z o.o. bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

9. Warsztaty Online są realizowane dla odbiorców nieodpłatnie, dzięki pokryciu kosztów organizacji przez Partnerów Programu.

10. Część treści na Warsztatach Online są materiałem sponsorowanym przez partnerów akcji.